Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

Document al Comisiei Europene privind complementaritatea fondurilor structurale cu FEIS – Planul Juncker

01 Jun 2016

În contextul crizei economice și financiare care a generat o scădere masivă a investițiilor,Comisia Europeană a decis să abordeze decalajele în materie de investiții prin lansarea “Planului de investiții pentru Europa” (Planul Juncker). Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) formează nucleul acestui plan și urmărește să contribuie la utilizarea finanțării publice, inclusiv a finanțării de la bugetul UE, în scopul mobilizării investițiilor private. FEIS intenționează să se concentreze asupra unor proiecte derulate într-o mare varietate de domenii, inclusiv: dezvoltarea infrastructurii, cercetarea, dezvoltarea și inovarea, investițiile în educație și formare, sănătate, tehnologia informației și comunicațiilor, dezvoltarea sectorului energetic.

Combinarea strategică a fondurilor structurale și a FEIS poate contribui la eforturile colective și coordonate menite să abordeze scăderea investițiilor în întreaga Europă sau într-o anumită regiune. Orice proiect care este viabil din punct de vedere economic, care are potențialul de a favoriza creșterea și crearea de locuri de muncă în UE și care este conform cu prioritățile UE pentru investiții poate fi eligibil pentru a primi finanțare atât din fondurile FEIS, cât și din cele structurale.

În acest sens, Comisia Europeana a lansat de puțin timp un document de prezentare și informare privind complementaritatea fondurilor: «Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FSIE) și Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) – asigurarea coordonării, a sinergiilor și a complementarității».

http://www.finantare.ro/document-al-comisiei-europene-privind-complementaritatea-fondurilorstructurale-cu-feis-planul-juncker.html

490703 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.