Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

POR 2014-2020 sprijina dezvoltarea integrata a oraselor

01 Dec 2015

In perioada de programare 2014-2020, cel putin 5% din sumele alocate la nivel national din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru Obiectivul de Investitii pentru crestere economica si locuri de munca vor fi obligatoriu dedicate dezvoltarii urbane durabile (art. 7 al Regulamentului FEDR). Statele membre pot implementa dezvoltarea urbana durabila, fie prin intermediul Investitiilor Teritoriale Integrate (ITI), fie prin intermediul unui program operational specific, dedicat sau al unei axe prioritare dedicate.

Elementul central il constituie finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU), care abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din fiecare oras. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana. Pentru a putea obtine finantarea si a realiza aceste proiecte, organismele responsabile pentru implementarea SIDU (denumite ”autoritati urbane”) trebuie sa se implice in procesul de gestionare a fondurilor. Astfel, autoritatile urbane vor fi desemnate si vor indeplini rolul de Organisme Intermediare secundare, fiind incluse in sistemul de management si control al fondurilor europene structurale si de investitii.

Dezvoltarea urbana durabila in pe​rioada 2014-2020

In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 a fost stabilita Axa prioritara 4, dedicata Sprijinirii dezvoltarii urbane durabile. Proiecte destinate dezvoltarii oraselor vor fi eligibile si pe alte axe ale POR 2014-2020. De asemenea, la nivelul Acordului de Parteneriat va fi identificat un mecanism de corelare si prioritizare a investitiilor: investitiile cuprinse in SIDU si finantate prin Axa Prioritara 4 a POR 2014-2020 vor fi prioritare la finantare prin alte axe prioritare ale POR 2014-2020 sau alte programe operationale, in baza unui mecanism de corelare a investitiilor si prioritizare a finantarii proiectelor.

Axa prioritara 4 a POR 2014-2020, “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” combina prioritatile de investitii aferente obiectivelor tematice (OT): OT 4 – economii cu emisii scazute de carbon; OT 6 – protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; OT 9 – promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei si OT 10 – investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii.Bugetul disponibil este de 1,38 miliarde de euro (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si contributia nationala), reprezentand 17,88% din fondurile alocate POR 2014-2020, repartizate pe prioritati de investitii si regiuni.

Investitii care vor fi finant​ate

  • transportul urban: cai de rulare, piste de biciclisti, achizitia de mijloace de transport ecologice/ electrice etc – buget: 1126,41 milioane de euro;
  • cladiri pentru activitati educative, culturale si recreative; zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete etc., strazi urbane si utilitati de baza la scara mica – buget: 125,15 milioane de euro;
  • revitalizarea zonelor urbane (reconversia si refunctionalizarea terenurilor abandonate etc.) – buget: 58,82 milioane de euro;
  • infrastructura de educatie (crese, gradinite, licee tehnologice, scoli profesionale si tehnice) – buget 76,47 milioane de euro.

Beneficiarii eligibili sunt municipiile resedinta de judet din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, cu exceptia municipiului Tulcea (care beneficiaza de finantare din cadrul axelor prioritare tematice ale POR 2014-2020 din bugetul alocat ITI Delta Dunarii).

Mai mult la: http://www.finantare.ro/por-2014-2020-sprijina-dezvoltarea-integrata-a-oraselor.html

490707 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.