Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

PNDR: Se pot depune proiecte pentru Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”

01 Apr 2017

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) deschide o noua sesiune anuala de depunere a proiectelor de investitii pentru submasurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) prin care sunt finantate proiectele de investitii in activitati neagricole derulate in mediul rural. AFIR va primi online proiecte de investitii pentruSubmasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”.


Status: Activ                                 Suma maxima: 200.000 euro/beneficiar

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

OBIECTIVELE submasurii 6.2:
Crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale;

BENEFICIARII care depun proiecte de investitii pot primi 50.000 euro/ proiect sau 70.000 euro/ proiect in cazul in care Planul de Afaceri prevede activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
Micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului;
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii proiectului(start-ups).
Investitiile eligibile in cadrul acestei submasuri pot asigura infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale. Activitatea acestora presupune multe tipuri de investitii (fabricarea produselor textile si a incaltamintei, prelucrarea lemnului, productia si furnizarea de energie electrica, activitati de servicii informatice, activitati de creatie si interpretare artistica, activitati de design specializat etc). Sprijinul public nerambursabil aferent submasurii 6.2 este de 100%.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL...
http://www.finantare.ro/pndr-se-pot-depune-proiecte-pentru-submasura-6-2-sprijin-pentru-infiintarea-de-activitati-neagricole-in-zone-rurale.html

490705 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.