Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

Regio: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – DMI 4.3

01 Mar 2014

Prin DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Regio finanțează microîntreprinderile productive şi cele prestatoare de servicii care utilizează potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc).

Depunere pana la: 17.04.2014 Buget: 22.860.000 euro

Obiective specifice

Aceasta cerere de proiecte este organizata doar în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud Muntenia şi Nord-Vest. Finanțarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuării procesului de restructurare şi redresare

economică a zonelor aflate în declin, îndeosebi a orașelor mici şi mijlocii, întrucât acestea creează locuri de muncă şi au flexibilitatea necesară să se adapteze cerințelor unei economii de piață dinamice.

Solicitanți eligibili

Pot primi finanțare societățile comerciale sau societățile cooperative care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
  • are  înscris  în  actul  constitutiv  domeniul  de  activitate eligibil (conform listei afișate în Ghidul solicitantului);
  • deține dreptul de utilizare a spațiului destinat implementării proiectului, în scopul desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziționate bunurile;
  • nu are obligații restante către buget şi nu se află în dificultate.

Activitati eligibile

În cadrul acestei măsuri, se acordă finanțare pentru:

1.     Achiziționarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne (cu sau fără montaj) pentru activitatea economică a microîntreprinderii;

2.     Achiziționarea de sisteme IT (hardware şi/sau software).

În cadrul acestui apel de proiecte, nu este eligibilă executarea de lucrări de construcții.

Proiectul (investiția) se va realiza în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se depune cererea de finanțare.

Condiții de finanțare

Bugetul orientativ alocat acestei cereri de proiecte, pentru fiecare regiune de dezvoltare, este:

  • Regiunea Nord-Est: 5,43 milioane euro;
  • Regiunea Sud Muntenia: 13,55 milioane euro;
  • Regiunea Nord-Vest: 3,88 milioane euro.

Proiectele finanțate în cadrul acestui domeniu de intervenție se supun regulilor ajutorului de minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile poate reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de

200.000 euro (şi de 100.000 euro în cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier – transportul de marfă şi transportul de călători pe cale rutieră).

Termen-limita

Cererile de finanțare pot fi depuse la Organismul Intermediar POR din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est, Sud Muntenia sau Nord-Vest, până la data de 17 aprilie 2014, ora 14:00.

http://www.finantare.ro/program-5921-dmi-43-sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor.html

01 Mar 2014

Regio: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – DMI 4.3

Prin DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Regio finanțează microîntreprinderile productive şi cele prestatoare de servicii care utilizează potențialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Depunere pana la: 17.04.2014 Buget: 22.860.000 euro Obiective specifice Aceasta cerere de proiecte este organizata doar în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud... ...continuare
01 Feb 2014

Granturile norvegiene din programul „Violenta domestica și violenta bazata pe deosebirea de sex”

Acest program este destinat să finanțeze acțiuni referitoare la violența domestică, astfel cum sunt definite în Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violentei în familie, având în vedere ca aceasta rămâne o problema serioasa în România, care afectează drepturile fundamentale esențiale ale victimelor, cum ar fi demnitatea, accesul la justiție și... ...continuare
01 Jan 2014

Granturile SEE: Programul pentru conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural

Acest program își propune protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural pentru generațiile viitoare, precum şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. Status: ACTIV Depunere pana la: 07.04.2014 / 25.04.2014 Buget total: 10.997.474 euro Obiective specifice •    protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural din România; •    dezvoltarea comunităţilor prin creșterea... ...continuare

31-33 din 33

490810 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.