Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

PNDR Măsura 17 - Gestionarea riscurilor 2014-2020

01 Jan 2015

Această fişă este în stadiul de DRAFT şi nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. În urma aprobării de către Comisia Europeană (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificările de rigoare.

Descriere generală şi obiective principale

Producția agricolă este expusă, inevitabil, unor riscuri datorate condițiilor meteo nefavorabile sau dezastrelor naturale, așadar necesită sprijin pentru refacerea activelor deteriorate cât şi garantarea unei siguranțe a veniturilor.

Schemele de gestionare a riscurilor acoperă, pe langa deteriorările provocate de schimbările climatice le includ şi pe cele cauzate de boli ale animalelor şi plantelor, infestări cu organisme dăunătoare şi incidente de mediu.

Sectorul agricol este în general expus la următoarele categorii de riscuri:

1.  fenomene meteorologice nefavorabile, cum ar fi grindina, furtuni, vânturi puternice, ploi excesive sau secetă, expunerea la căldura sau frig excesiv şi variații extreme de temperatură înaltă şi scăzută – riscuri climatice;

2.  boli şi probleme sanitare care afectează plantele şi animale – risc sanitar;

3.  incidente de mediu/poluare care pot afecta atât plantele, cât şi animalele – risc de mediu.

Obiectivele principale ale acestei măsuri sunt, în principal, stimularea fermierilor să adere la fonduri mutuale pentru a acoperi riscurile climatice, sanitare şi de mediu precum şi în același timp către implementarea de măsuri de prevenire a riscurilor prin adaptarea producției şi metodelor de exploatare pentru a preveni pe cât de mult posibil pierderile cauzate de fenomenele naturale nefavorabile sau incidentele de mediu.

PNDR Sub-măsura 17.2 – Fonduri mutuale

Fonduri mutuale pentru prevenirea schimbărilor climatice, bolilor plantelor şi animalelor, infestări cu organisme dăunătoare şi incidente de mediu

Obiectiv: această sub-măsură sprijină producția prin primirea de compensații financiare pentru pierderile economice cauzate de către fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor şi ale plantelor, infestările cu dăunători şi pentru incidente de mediu.

Activitati eligibile:

- compensarea fermierilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultură, pentru pierderile economice înregistrate de aceștia în urma unor evenimente nefavorabile;

- sprijin financiar acordat pentru înființarea fondurilor mutuale pentru agricultură.

Tipul de sprijin: rambursarea tuturor cheltuielilor eligibile;

Beneficiari. Beneficiari direcți: Fonduri mutuale pentru agricultură constituite şi acreditate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Beneficiari indirecți: Fermierii activi în sensul definiției art. 9 din Regulamentul nr 1307/2013, care au subscris la fonduri mutuale pentru agricultură, în sensul definiției din prezenta măsură şi în conformitate cu legislația națională.

Sume şi rate de sprijin

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 65% din cheltuielile eligibile.

 

http://www.finantare.ro/pndr-masura-17-gestionarea-riscurilor-2014-2020.html

 

01 Jan 2015

PNDR Măsura 17 - Gestionarea riscurilor 2014-2020

Această fişă este în stadiul de DRAFT şi nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. În urma aprobării de către Comisia Europeană (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificările de rigoare. Descriere generală şi obiective principale Producția agricolă este expusă, inevitabil, unor riscuri datorate condițiilor meteo nefavorabile sau dezastrelor... ...continuare
01 Dec 2014

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, aprobate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat încă două programe operaționale prin care România va atrage fondurile europene structurale și de investiții alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020. Cele două programe aprobate sunt Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică. Primul program operațional al României aprobat de Comisie a fost... ...continuare
01 Nov 2014

POSDRU: Calitate în serviciile de ocupare

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte condiţii specifice nr. 180 (DMI 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”) În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multi-regional.   Obiectivele operaţionale ale DMI 4.1 vizate în cadrul... ...continuare
01 Oct 2014

Firme de exercitiu pentru elevi

POSDRU: Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 175 (DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă) Depunere între: 10 – 24.11.2014 În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se vor finanța două tipuri de proiecte, după cum urmează: 1 proiect implementat la nivel național;  în... ...continuare
01 Sep 2014

POSDRU: A fost publicat ghidul pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173

AM POSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale“, finanțată din DMI 6.1. Statu​s: ACTIV Depunere intre: 01.10.2014 – 20.10.2014 În cadrul prezentului apel se încurajează înființarea/dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul rural. Principalele obiective operaționale ale acestui DMI sunt: -  dezvoltarea structurilor economiei sociale... ...continuare
01 Aug 2014

Cerere de propuneri de proiecte – turism cultural și industrial, turism accesibil

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri 2014 pentru punerea în aplicare a Comunicării Comisiei Europene din 2010 privind turismul, cu referire specială la diversificarea turismului cultural și industrial european și un turism accesibil. Status: ACTIV Depunere până la: 21.10.2014                    ... ...continuare
01 Jul 2014

POSDRU: Dezvoltarea economiei sociale Cererea de propuneri de proiecte nr. 168

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care urmăresc dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a conceptului de economie socială, care vor contribui la crearea de forme de ocupare inovatoare şi flexibile pentru grupurile vulnerabile, care vor promova cetățenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.... ...continuare
01 Jun 2014

Fonduri SEE: Programul RO 01 – Asistenţa tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național

Finanțator Guvernele statelor Norvegia, Islanda, Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European (SEE) Operator de program Ministerul Fondurilor Europene Buget Bugetul total al prezentului apel este de 736.000 Euro Activități eligibile Măsura I: Activități pentru dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din statele donatoare, prin intermediul... ...continuare
01 May 2014

Modernizarea exploatațiilor agricole – Măsura 121

Finanțarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal şi de creștere a animalelor – Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” Depunere: 20 mai – 18 iulie 2014 Bugetul sesiunii: 150.000.000 euro Obiectivele programului Măsura 121 are ca obiectiv general creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor... ...continuare
01 Apr 2014

Granturi SEE finanțate prin Fondul pentru Relații Bilaterale

Prin acest fond sunt sprijinite diverse inițiative de cooperare bilaterală între entităţi din România şi entităţi din statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Depunere până la: 31.12.2015  Buget: 736.000 euro Obiective Prin acest apel de proiecte, sunt deschise două măsuri în cadrul Fondului Bilateral la Nivel Naţional: 1.     Măsura I:... ...continuare

21-30 din 33

490811 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.