Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

Despre noi


Misiunea Centrelor Europe Direct este de a promova cetăţenia europeană informată şi activă. Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea Europeană: oferă cetăţenilor informaţii generale despre Uniune, recomandă surse de informare specializate, aduc temele europene în atenţia cetăţenilor şi încurajează dezbaterea la nivel local pe aceste teme. Ele completează și susţin activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional.

 

Prin activităţile sale, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la îndeplinirea  misiunii reţelei Centrelor Europe Direct.

Obiectivul general al Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina pentru perioada 2013 – 2017 este de a juca rolul de prim punct de acces al comunităţii judeţului Olt la informaţii privind Uniunea Europeană.

Astfel, Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va funcţiona pe principiul „ghişeului unic”.

Obiectivele Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina sunt:

  • creşterea nivelului de informare a cetăţenilor din judeţul Olt, atât din zonele rurale cât şi urbane, prin furnizarea unui serviciu adaptat nevoilor locale, concretizat în informare, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebările privind politicile, structurile şi valorile europene;
  • informarea societăţii civile şi a mediului de afaceri privind programele, schemele şi alte oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
  • crearea unei platforme durabile de informare care să asigure o conectare directă la informaţii actualizate privind acţiunile, perspectivele şi direcţiile strategice viitoare ale Uniunii Europene (în special strategia de creștere economică „Europa 2020”), permiţând, totodată, Comisiei Europene să transmită informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale;
  • promovarea cetăţeniei participative la nivel local prin stimularea dezbaterilor şi dialogului cu publicul, oferind canalele de comunicare prin intermediul cărora cetăţenii judeţului Olt îşi vor putea exprima întrebările, opiniile şi sugestiile legate de problematica UE;
  • punerea la dispoziţia publicului a unui serviciu de informare europeană care să furnizeze:

- răspunsuri imediate la întrebările generale privind Uniunea Europeană sau trimiteri către alte surse de informaţii;
numele şi datele de contact ale organizaţiilor la care cetăţenii din judeţul Olt pot şi doresc să apeleze;

CCMP EUROPROJECT, prin Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina va contribui la o mai bună informare a cetăţenilor judeţului Olt în ceea ce priveşte drepturile lor şi oportunităţile ce derivă din statutul de cetăţeni ai Uniunii Europene. Cetățenii beneficiază de numeroase drepturi în ceea ce privește situațiile transfrontaliere.

Aici intervine Centrul de informare EUROPE DIRECT - Slatina, în calitatea sa de prim punct de acces la informaţie relevantă privitoare la activităţile Uniunii Europene la nivelul județului Olt. Centrul ED Slatina va oferi publicului:

  • un răspuns rapid la întrebări cu caracter general legate de UE,
  • îndrumări către cele mai bune surse de informaţii/consiliere şi date de contact (la nivel european, naţional sau local),
  • infomaţii despre drepturile şi oportunităţile ce derivă din calitatea de cetăţean al UE, precum şi despre exercitarea acestora (cum se obține un permis de şedere sau recunoaşterea calificărilor profesionale în alt stat membru, cum se depun reclamaţii cu privire la produse nesigure etc.),
  • informaţii de specialitate (dacă este necesar).

 

Astfel, atât cetățenii, cât și agenții economici din judeţul Olt, care doresc informații despre Uniunea Europeană, vor putea găsi sprjin în cadrul Centrului de informare EUROPE DIRECT - Slatina.

În plus, Centrul ED Slatina se va adresa, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.

519741 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.